foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

08.06.2018

 


 

24-25 maja 2018 roku w hotelu Victoria w Lublinie odbyła się XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej  „Żywność – tradycja i nowoczesność” VI International Session of Young Scientific Staff „Food – tradition and modernity”. Organizatorami Sesji był Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W sesji wzięło udział 72 uczestników z wielu krajowych ośrodków naukowych. W obradach sesji uczestniczyli również przedstawiciele firm, dzięki czemu stała się ona również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie kadry naukowej oraz przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Tegoroczny temat wiodący Sesji „Żywność – tradycja i nowoczesność” obejmował cały obszar badań zawiązany z żywnością w kontekście zarówno tradycyjnych technologii jak i nowoczesnych metod przetwórstwa żywności. Wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Zdzisław Targoński „Biotechnologia a jakość żywności”, dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska „Tradycja i nowoczesność w produkcji żywności”, Maciel Kluz „Riboflavin (vitamin B2) production by the recombinant candida famata yest strains”.


Nad wysokim poziomem merytorycznym obrad czuwał Komitet Naukowy: prof. dr hab. Barbara Baraniak (UP Lublin), prof. dr hab. Izabella Jackowska (UP Lublin), prof. dr hab. Lesław Juszczak (UR Kraków), prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław), prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW Warszawa), prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka (UP Poznań), prof. dr hab. Tadeusz Sikora (UE Kraków), prof. dr hab. Zdzisław Targoński (UP Lublin), dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. UR (UR Rzeszów), dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska  (UP Poznań), dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak  (SGGW Warszawa). Członkami Komitetu Naukowego tegorocznej Sesji byli również przedstawiciele zagranicznych ośrodków: prof. dr ing. Ecaterina ANDRONESCU oraz prof. dr hab. Anton FICAI (UP Bucharest).


W ramach Sesji wydano dwie monografie pt. Procesy technologiczne i jakość żywności oraz Prozdrowotne właściwości żywności. Aspekty żywieniowe i technologiczne. Uczestnicy mieli również możliwość opublikowania artykułów w czasopiśmie, które objęło patronem medialnym Sesję Recent Advances in Food Science – RAdvFoodSci.  Spośród wszystkich doniesień (referatów ustnych i posterów) zaprezentowanych podczas Sesji Komitet Naukowy wytypował i nagrodził najlepsze prace. Spośród 19 przyznanych nagród 5 trafiło do pracowników naszego Uniwersytetu. Nagrody otrzymali:
Mgr Karolina Ferysiuk (doktorantka)  - I miejsce za wystąpienie ustne w języku angielskim oraz darmowy udział w kolejnej Sesji w 2019 roku,
Dr Katarzyna Skrzypczak - I miejsce  za poster w języku angielskim oraz darmowa publikacja w czasopiśmie naukowym Polish Journal of Food and Nutrition Sciences,
Dr Łukasz Sęczyk - III miejsce za poster w języku polskim


 
Kolejne spotkanie Młodej Kadry Naukowej odbędzie się w maju przyszłego roku w Olsztynie.
 


« wstecz